PROJEKTID / European Spallation Source

European Spallation Source

Skanska tegeleb praegu European Spallation Source (ESS) uurimiskeskuse ehitamisega ajaloolises Rootsi ülikoolilinnas, Lundis. Tegemist on kahe ruutkilomeetri suurusel alal asuva multidistsiplinaarse teaduskeskusega, mille eesmärgiks on maailma võimsaima neutroniallika uurimine. Alates aprillist osaleb selles ainulaadses ja ulatuslikus ehitusprojektis oma eriteadmistega ka EXACT’i tiim.
 

Keerukas ESS-i ehitusprojekt toimub lepingu alusel, mis võimaldab täielikult integreeritud koostööd. Håkan Nilssoni, ESS-i ehitusprojektiga töötava EXACT’i konsultandi sõnul „on tegemist tohutult suure projektiga, mis on mõeldud väga suurele organisatsioonile, mistõttu oleme loomulikult pidanud oma tavalist töörutiini vastavalt kohandama.”. „See on väga põnev ettevõtmine ja tunnen, et olen õnnega koos, et saan teha koostööd nii paljude tarkade ja sõbralike inimestega.”

ESS-i rajatist võib võrrelda hiiglasliku mikroskoobiga. Neutronite põhjalikuks analüüsimiseks hakatakse nendega pommitama erinevaid materjale. On tõenäoline, et tulevikus aitab ESS-is toimuv uurimistöö kaasa läbimurretele meditsiinis, keskkonnateaduses, klimatoloogias ning telekommunikatsiooni ja transpordi vallas.

ESS-i võõrustavad Rootsi ja Taani, kuid üleeuroopalist teadusrajatist kaasrahastavad paljud EL-i riigid, kes kõik sellest kasu saavad. Koos planeeritud MAX IV rajatisega moodustab ESS Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri keskuse. ESS avatakse eeldatavalt aastal 2019 ning kõik selle 22 katsejaama pannakse tööle aastaks 2025. Eeldatavasti kaasatakse ESS-i töösse 2000–3000 teadlast kogu maailmast

Scroll to Top