TEENUSED

Tegeleme igat tüüpi komplekssete ruumide ja suuremõõtmeliste objektide nagu elu- ja ärihoonete, tehaste, sisekeskkondade ja rajatiste mõõdistamisega. EXACT toetub andmete kiireks ja täpseks kogumiseks kõrgetasemelistele 3D laserskaneerimise tehnoloogiatele, pöörates tähelepanu igale üksikasjale. Meie mõõdistamise tulemuseks on väärtuslike mõõteandmete kogum, mida on võimalik kasutada erineva otstarbega tuletiste saamiseks. Esitame ja edastame need andmed 3D mudelite, 2D jooniste või vaadete/lõigete kujul, vastavalt teie täpsetele soovidele.

BIM – Ehitusinfo modelleerimine

Pakume Building Information Modelling (BIM) andmeid, mis toetavad teid oma ehitiste osas arukate otsuste langetamisel. EXACT kasutab 3D laserskaneerimise tehnoloogiat täpsete digitaalsete mudelite loomiseks, mis aitavad teie arhitektidel, inseneridel ning projekteerijatel visualiseerida vormi ja funktsiooni, et nad saaksid prognoosida kulusid ning teha ennetavalt vajalikke muudatusi. Tehke kulukate vigade vältimiseks protsessis aegsasti tarku otsuseid ning tagage hästi ehitatud, tulus ja energiatõhus ehitis.

Teostusdokumentatsioon

Projekteerimis-, rekonstrueerimis- ning muud ehitus- ja haldusprojektid eeldavad hilisemaks käitamiseks ja hoolduseks vajalikku täpset, terviklikku ning õigeaegset dokumentatsiooni. EXACT koostab kõigi süsteemiosade mõõtmete ja asukoha dokumenteerimiseks teie ehitistest CAD inventariseerimisjoonised. Järgime dokumentatsiooni osas teie vajadusi ja nõudeid. Inventariseerimisjoonised on võimalik koostada pärast terviklikku mõõdistamist või pärast osalist mõõdistamist, kui tahate lihtsalt oma olemasolevaid jooniseid täiendada.

One-Button Scanning – OBS

EXACT’i ühe nupuvajutusega skaneerimislahendus (One-Button Scanning ehk OBS) võimaldab ülikiiret ja täpset 3D andmekogumist ning punktipilve järeltöötlust ühe nupule vajutusega. OBS on ideaalne lahtise kaevandamise ning teiste pinnaseteisaldusprojektide puhul ning seda saab kasutada turvaliseks ja tõhusaks 3D mõõdistusandmete kogumiseks mistahes konstruktsioonide või struktuuride kohta. Punktipilve kiire järeltöötlus keskendub andmete registreerimisele, maastiku mudeli digitaalsele genereerimisele, mahuarvutustele ning 3D projekti geomeetria/vastavuse kontrollile. OBS kasutamine ei eelda koolitust ja seda saab rakendada vahetult kohapeal.

EXACT Street

EXACT Street on oma klassis ainus mõõdistustehnoloogia, mis tagab teede mõõtmise referetspunktidest 2 mm täpsusega, mistõttu see tehnoloogia on tänapäevases teedeehituses ja -remondis hädavajalik. Tehke endale tulevikus teede planeerimine ja remont lihtsamaks täpsete ja põhjalike andmete ja detailsete jooniste abil. Olgu tegemist linnadevaheliste teede, tänavate või maanteedega – EXACT Street’iga saate säästa nii aega kui ka raha.

EXACT Street’i abil saate uute teede ehituses olulist kokkuhoidu, pikendate remonditööde intervalle ning hoiate teede sulgemise minimaalsel lühida. Edukad teedeehitusprojektid toetuvad EXACT Street tehnoloogiale kogu projekti jooksul ning võtavad selle aluseks 3D mudelitele. EXACT Street’i abil optimeeritud 3D teeprojekt aitab visualiseerida tee IRI parameetreid, teepinna kaldeid ning piki- ja põikisuunalisi ebatasasusi.

Stop-and-Go 3D laserskaneerimine

EXACT’i 3D laserskanneriga varustatud mõõdistusautoga saavad meie töötajad mõõdistada maapinda kiirelt ja koguda täpseid ruumiandmeid. Mõõdistusauto on eriti kasulik topograafiliste plaanide, 3D visualiseerimise ja digitaalsete maastikumudelite (DTM) loomisel. Võime mõõdistada päevas kuni miljoni ruutmeetri suurusi alasid ning mõõta ka kõige väiksemat detaili suurima täpsusega, tuginedes uudseimale 3D laserskaneerimise tehnoloogiale.

Scroll to Top